گروه صنعتي تراکتورسازي ايران
امروز
پنجشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۳  
  • اتاق بازرگاني پارلمان بخش خصوصي است
  • تحريم ها تراكتورسازي ايران را خودكفا كرد!
  • بي نياز شدن ايران از واردات تراكتور سنگين
  • تراكتورسازي ايران گامهاي رعايت حقوق مصرف كنندگان را بلندتر بر مي دارد
  • تراكتورسازي در مقابل تحريمها سربلند بود
  • بازديد مديركل دارايي آذربايجان غربي از تراكتورسازي اروميه
  • توليد انبوه محصولي جديد در گروه صنعتي تراکتورسازي ايران
  • تراكتورسازي ايران در جمع غولهاي اقتصادي كشور
  • توليد قطعه 300 گرمي تا 300 كيلويي در ريخته گري تراكتورسازي ايران
  • کسب مقام اول قرائت قرآن كريم كارخانجات آذربايجان شرقي توسط تراکتورسازي ايران