گروه صنعتي تراکتورسازي ايران
امروز
شنبه ۱۳ تير ۱۳۹۴  
  • برگزاري سيزدهمين دوره مسابقات قرآني كارگران تبريز در موتورسازان تراكتورسازي
  • بانوان شاغل در تراكتورسازي براي قرائت قرآن گردهم آمدند
  • حمايت از فكت شيت ايراني با امضاي طومار در تراكتورسازي ايران
  • تغذیه در ماه مبارک رمضان،از افطار تا سحر
  • رمضان ماه ميهماني خدا
  • كاركنان تراكتورسازي با آرمانهاي امام راحل تجديد پيمان كردند
  • گروه صنعتي تراكتورسازي ايران براي امام زمان جشن تولد گرفت
  • فضيلت واعمال نيمه شعبان
  • كاركنان تراكتورسازي ايران براي تعجيل ظهور مهدي موعود قرآن ختم مي كنند
  • ارز آوري 896 ميليارد ريالي تراكتورسازان