گروه صنعتي تراکتورسازي ايران
امروز
دوشنبه ۹ شهريور ۱۳۹۴  
  • تراکتور زمين مددجويان کميته امداد را شخم مي زند
  • نائب رييس اتاق بازرگاني تبريز در جمع مديران استاني و کارآفرينان مطرح ساخت
  • کسب مقام اول قرائت و حفظ مسابقات كارگران تبريز توسط كاركنان تراکتورسازي ايران
  • برگزاري سيزدهمين دوره مسابقات قرآني كارگران تبريز در موتورسازان تراكتورسازي
  • بانوان شاغل در تراكتورسازي براي قرائت قرآن گردهم آمدند
  • حمايت از فكت شيت ايراني با امضاي طومار در تراكتورسازي ايران
  • تغذیه در ماه مبارک رمضان،از افطار تا سحر
  • رمضان ماه ميهماني خدا
  • كاركنان تراكتورسازي با آرمانهاي امام راحل تجديد پيمان كردند
  • گروه صنعتي تراكتورسازي ايران براي امام زمان جشن تولد گرفت