گروه صنعتي تراکتورسازي ايران
امروز
شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۵  
  • افتتاح کانال تلگرامي گروه صنعتي تراکتورسازي ايران
  • صعود کوهنوردان تراکتورسازي به قلّة 3085 متري گوي زنگي ( ميشو )
  • بازديد فرزندان پرسنل شركت تأمين قطعات تراكتورسازي ازمحلّ كار پدران خود
  • معرفي تراكتورسازي ايران به عنوان بهترين محصول تحقيق و توسعه کشوري
  • کارکنان کیفی حوزة تولید شرکت مهندسی تأمین و تولید قطعات مورد تقدير قرار گرفتند .
  • اهتزاز پرچم تراکتورسازي بر فراز سومين قلّه بلند ايران
  • کمک گروه صنعتي تراکتورسازي ايران به مدافعان حرم به همت پايگاه مقاومت خاتم الانبياء تراکتورسازي ايران
  • عدم هماهنگي صنعت و دانشگاه بزرگترين آسيب در کشور است
  • بازديد نمايندة مردم تبريز در مجلس شوراي اسلامي از مجتمع تراکتورسازي تبريز
  • حضورگسترده تراكتورسازي اروميه در نمایشگاه بین المللی باغبانی و نهاده های باغبانی و ماشین آلات وابسته