گروه صنعتي تراکتورسازي ايران
امروز
يكشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۵  
  • توسط وزير صنعت معدن وتجارت صورت پذيرفت : تجليل از مديرعامل گروه صنعتي تراكتورسازي ايران
  • وزير كشور تشریح کرد؛ نتايج اقتصاد مقاومتي در تراكتورسازي تبريز
  • دیدار مهدی کیانی با مدیرعامل تراکتورسازی ایران
  • برگزاري دوره هاي ويژة تشريفات و الگوهاي رفتاري در تراکتورسازي تبريز
  • معرفي شماره تلفن جديد تلفنخانه تراکتورسازي
  • افتتاح کانال تلگرامي گروه صنعتي تراکتورسازي ايران
  • صعود کوهنوردان تراکتورسازي به قلّة 3085 متري گوي زنگي ( ميشو )
  • بازديد فرزندان پرسنل شركت تأمين قطعات تراكتورسازي ازمحلّ كار پدران خود
  • معرفي تراكتورسازي ايران به عنوان بهترين محصول تحقيق و توسعه کشوري
  • کارکنان کیفی حوزة تولید شرکت مهندسی تأمین و تولید قطعات مورد تقدير قرار گرفتند .